{مرکز استعدادیابی باران چه خدماتی داره؟}

{مراحل سنجش هوش و استعدادیابی کودکان}

مرحله اول: انجام یک تست از والدین با توجه به شناختی که از کودک خود دارد

مرحله دوم: مصاحبه و سنجش فرزند شما توسط یک روانسنج یا روانشناس

مرحله سوم: صحبت با والدین و طرح سؤالاتی در رابطه با کودک

مرحله چهارم: جلسه مشاوره نهایی و اعلام نتیجه